Our Bases

Headquarters

Shinagawa seaside west Tower, 12-2, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002
TEL +81-3-6810-3100

Nikko Branch Office

500, Kiyotaki-machi, Nikko-shi, Tochigi 321-1493
TEL +81-288-54-0503/+81-288-54-0572
FAX +81-288-54-2283

Oyama Branch Office

560, Doto, Oyama-shi, Tochigi 323-0812
TEL +81-285-23-2116
FAX +81-285-24-0113

Chiba Branch Office

6, Yawata Kaigan Dori, Ichihara-shi, Chiba 290-8555
TEL +81-436-42-9321
FAX +81-436-42-9351

Hiratsuka Branch Office

1-9, Higashi Yawata 5-chome, Hiratsuka-shi, Kanagawa 254-0016
TEL +81-463-24-8570
FAX +81-463-24-8573

Fukui Branch Office

21-1, Kurome-cho, Sakai-shi, Fukui 913-8588
TEL +81-776-82-5513
FAX +81-776-82-5835

Mie Branch Office

20-16, Nobono-cho, Kameyama-shi, Mie 519-0212
TEL +81-595-85-1150
FAX +81-595-85-1518

Osaka Branch Office

HERBIS ENT, 2-22, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001
TEL +81-6-6346-4192